Skip to content Skip to Navigation
image description

Åpen dag på 350 brannstasjoner

350 brannstasjoner over hele landet åpner portene for små og store lørdag 24. september. Nye tall viser at høsttradisjonen «åpen dag» fortsatt er viktig for å redusere omfanget av alvorlige boligbranner.

  • 9 av 10 har ikke avtalt møtested i tilfelle brann.
  • 1 av 3 kan ikke nødnummeret til brannvesenet.
  • 1 av 4 er usikre på om slokkeapparatet fungerer.

Disse tallene kommer fram i en ny undersøkelse TNS Gallup har utført for If Skadeforsikring, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Norsk brannvernforening i anledning årets brannvernuke.

- Begynner det å brenne, er du og familien veldig overlatt til dere selv i de første livsviktige sekundene og minuttene. Da er det ikke tid til å gruble over hvor det er trygt å rømme, google etter hvem dere skal ringe til, eller pakke ut brannslokkeapparatet av emballasjen. Det er kun gjennom å ha brannøvelse hjemme dette kan trenes på, sier konserndirektør Morten Thorsrud i If, en av medarrangørene til åpen dag på brannstasjonene.

«Åpen dag» har blitt en fantastisk fin tradisjon i september hvert år. I fjor var det rundt 250 000 besøkende på landsbasis. Arrangementet samler voksne og barn til morsom læring med en alvorlig undertone, idet vi går inn i en årstid der antall boligbranner vanligvis øker i takt med at vi trekker innendørs, skrur på varme, fyrer i ovnen og tenner lys.

Oversikt over brannstasjoner som deltar, finnes her på nettstedet www.brannvernuka.no i form av et interaktivt kart og fylkesvise lister.

(Foto: Kongsberg brannvesen)

Back to top