Skip to content Skip to Navigation
image description

Bli med på Nasjonal brannøvelse

Vi utfordrer alle bedrifter, institusjoner, skoler, barnehager, boligselskaper, offentlige kontorer og privathusholdninger til å avholde en brannøvelse i september 2016. Oppslutningen tidligere år har vært formidabel og i 2015 deltok over 700.000 personer i Norge. Dette er veldig bra, og vi håper på enda flere i år. Alle som har jevnlige og varierte brannøvelser er bedre rustet til å håndtere en slik dramatisk situasjon, om det skulle oppstå.

Så enkelt deltar dere: 
1) Registrer virksomheten og/eller familien din
2) Gjennomfør en brannøvelse i løpet av september

Dere står selv for gjennomføringen av brannøvelsen, og bestemmer selv hva den skal inneholde. Deltakelse er selvsagt gratis. Du vil kunne få råd og veilledning i hvordan planlegge og gjennomføre en brannøvelse. For å være med må øvelsen avholdes i løpet av september - gjerne i selve Brannvernuka (uke 38), Alle som deltar, blir med i trekningen om premier for til sammen 30 000 kroner.

NB: Har du vært med tidligere, er du kanskje allerede påmeldt i 2016. Sjekk fylkesoversikten for å se om dere allerede står der.

Merk: Vær nøye med å skrive inn riktig e-postadresse ved påmelding. Det er denne e-postadressen vi sender en automatisk bekreftelse til. Vi garanterer at e-postadressen du oppgir ikke vil bli videreformidlet til utenforstående.

Se også:
Landsoversikt Nasjonal brannøvelse 2016
Fylkesoversikt Nasjonal brannøvelse 2016
SOS - Spørsmål Ofte Stilt

Gode råd:
Brannøvelse i hjemmet
Brannøvelse i bedrift
Brannøvelse i institusjon
Brannøvelse i barnehage
Brannøvelse i skole
Brannøvelse i boligselskap

Back to top