Skip to content Skip to Navigation

Brannøvelse i hjemmet

Undersøkelser viser at svært få gjennomføre brannøvelser hjemme. Selv blant barnefamilier er andelen lav. Dette er kanskje den gruppen som har størst behov for å gjennomføre brannøvelser hjemme, fordi barna som regel er avhengig av hjelp i en nødssituasjon. Her er noen råd om ting man bør tenke på når man har brannøvelse hjemme:

Øvelse gjør mester!
Nettopp fordi dere må finne den ordningen som passer familien best, er det viktig at dere øver. I en brannøvelse bør man trene praktisk på evakuering av huset. Prøv ulike rømningsveier fra flere rom, og tenk dere mulige scenarier. Kontroller at rømningsveiene er lett tilgjengelige, og at dører og vinduer enkelt kan åpnes fra innsiden. Vurder om det er behov for ekstra hjelpemidler som rømningsstiger eller lignende. Bli enige om hvem som går først og hvem som går sist. Etter brannøvelsen bør familien sette seg ned i noen minutter for å evaluere. For hver gang man øver finner man kanskje noe som kan gjøres bedre, og på denne måten blir både barn og voksne tryggere på hva de skal gjøre i tilfelle brann. Gjenta øvelsen jevnlig - minst to ganger pr. år.

Gjør det til en lek
Brann kan være et skummelt tema, særlig for barna. Det er viktig at foreldre framstår som trygge på hvordan de skal opptre i tilfelle brann. Dette er med på å gi barna den tryggheten de trenger. En god idé er å gjennomføre brannøvelsen som en lek uten altfor mye alvor, slik at barna ikke blir engstelige.

Ingen fasit
Det finnes ingen fasit for hva man skal gjøre dersom røykvarsleren varsler brann. Dette avhenger av barnas alder, hvor mange voksne som er til stede, hvilke rømningsmuligheter familien har og så videre. Dere må finne den ordningen som passer dere best. Noen ting er viktig å huske på:

  • Brann kan være en skremmende opplevelse. Noen barn kan finne på å gjemme seg f.eks. under senga, inni et skap eller lignende.
  • Små barn kan trenge hjelp av voksne for å komme seg ut. Dersom det er flere voksne og barn i boligen, må de voksne avtale seg imellom hvem som tar seg av hvilke barn.
  • Eldre barn kan lære å komme seg ut av boligen på egenhånd.
  • Eldre barn kan også lære å ringe til brannvesenet for å varsle om brann (nødnummer 1-1-0).
  • Avtal et fast møtested utenfor boligen, der alle skal møtes så raskt som mulig for opptelling i en nødssituasjon (f.eks. ved flaggstanga, ved epletreet eller andre steder som er enkle å huske).
  • Bor dere i en blokkleilighet eller bygård, kan det i noen tilfeller være tryggere å bli i leiligheten og vente på hjelp utenfra. Man bør aldri evakuere gjennom en røykfylt rømningsvei.

Hvordan man skal opptre i en brann avhenger av situasjonen, men en vanlig prioritering er:

  • REDDE: Sørg for at hele familien kommer i trygghet på det avtalte møtestedet utenfor boligen.
  • VARSLE: Varsle brannvesenet på nødnummer 1-1-0. Varsle også naboer.
  • SLOKKE: Dersom situasjonen tillater det, kan voksne forsøke å slokke brannen med husbrannslange og/eller brannslokkeapparat. Unngå imidlertid å utsette dere for stor fare. Husk at røyken er svært giftig. I mange tilfeller er det best å vente på brannvesenet.

Hjemmets branninstruks
En branninstruks er en oppskrift på hva man skal gjøre hvis det blir brann. Alle familier bør lage seg en slik oppskrift, og bruke den som utgangspunkt når man skal ha brannøvelse hjemme. Her er et eksempel på en enkel branninstruks:

SMÅ BARN:
1. Rop "Brann! Brann!" så høyt du kan.
2. Vent på rommet til en voksen kommer og henter deg. Ikke gjem deg!
3. Gå sammen med den voksne ut av huset og til møteplassen dere har avtalt.

STØRRE BARN:
1. Redd andre ved å rope "Brann! Brann!" og hjelp hverandre ut.
2. Hvis du har tid, varsle brannvesenet ved å ringe nødnummeret 1-1-0.
3. Hvis du har tid, lukk dører og vinduer.
4. Gå raskt ut av huset.
5. Still opp på møteplassen.

VOKSNE:
1. Redd andre ved å rope "Brann! Brann!" og hjelp hverandre ut.
2. Pass på at alle barn kommer seg ut til møtestedet.
3. Varsle brannvesenet ved å ringe nødnummeret 110.
4. Hvis du har tid, lukk dører og vinduer.
5. Hvis brannen er liten, forsøk å slokke. Ta ingen sjanser.
6. Gå raskt ut av huset og til møteplassen.
7. Tell opp antall personer, og ta i mot brannvesenet når de kommer.

Branninstruksen må oppgi en trygg møteplass på utsiden av boligen, slik at alle vet hvor man kan finne hverandre i tilfelle man må evakuere fra huset. Møteplassen må være enkel å huske, f.eks. "ved sandkassa", "i oppkjørselen", "ved flaggstanga" eller lignende. Tilpass gjerne branninstruksen etter barnas alder og modenhet, plassering av soverom og mulige rømningsveier. Branninstruksen må deretter prøves ut i en brannøvelse, slik at dere finner eventuelle punkter som bør justeres eller gjøres tydeligere.

Back to top