Skip to content Skip to Navigation

SOS - spørsmål ofte stilt

Her er svar på noen vanlige spørsmål om Nasjonal brannøvelse:

Hva er Nasjonal brannøvelse?
Nasjonal brannøvelse er en massemønstring som inngår i den landsomfattende Brannvernuka i uke 38 i september. Kampanjen arrangeres av Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og If Skadeforsikring.

Hvorfor Nasjonal brannøvelse?
All erfaring viser at det nytter å øve. Vi kjenner mange historier om branner og branntilløp som endte godt fordi de som var involvert, hadde trent på hvordan de skulle opptre i en brannsituasjon. Brannøvelser redder liv og verdier! De fleste virksomheter er pålagt å gjennomføre brannøvelser med jevne mellomrom. Enkelte skal til og med øve flere ganger i året. Men ikke alle gjør det. Med Nasjonal brannøvelse ønsker vi å gi virksomhetene et lite dytt i ryggen, slik at hyppigheten og kvaliteten på brannøvelser øker. Men vi bør øve hjemme også - det er tross alt der vi sover og oppholder oss mesteparten av tida. Derfor inviterer vi også familier/privatpersoner med i Nasjonal brannøvelse.

Hvordan kan vi delta?
Gå til www.brannvernuka.no/Nasjonal-brannovelse. Her står det litt informasjon om hvordan du går fram. Dere står selv for gjennomføringen av brannøvelsen, og bestemmer selv hva den skal inneholde. Det eneste vi forutsetter er at øvelsen avholdes i løpet av kampanjemåneden september - gjerne i selve Brannvernuka (uke 38), men det er ikke et krav. Alle som deltar blir med i trekningen om flotte premier.

Hvordan avholdes en brannøvelse?
Det finnes det ingen fasitsvar på. En brannøvelse bør tilpasses stedet det øves, hvem som øves og hvilke behov man har. En brannøvelse kan være en ren evakueringsøvelse, en slokkeøvelse, en papirøvelse for ledere og mye annet - og selvsagt kombinasjoner av ulike øvelser. Du finner noen grunnleggende råd på www.brannvernuka.no/Nasjonal-brannovelse.

Kommer det noen til oss for å arrangere brannøvelsen?
Nei, dere må selv stå for gjennomføringen. Men dere står selvfølgelig fritt til å leie inn ekstern bistand, f.eks. fra brannvesenet eller firmaer som tilbyr slike tjenester.

Koster det noe å delta?
Nei, det er selvsagt gratis å være med på Nasjonal brannøvelse, med unntak av eventuelle kostnader dere selv har ved gjennomføringen av øvelsen (eksempelvis innleie av ekstern bistand).

Får vi som har meldt oss på tilsendt noe materiell?
Mange barnehager og skoler lurer på om de kan få tilsendt brannvernuke-capser og oppgavehefter til barna. Det har vi dessverre ikke nok ressurser til i denne kampanjen. Brannvernuke-capser og lignende deles kun ut av de brannvesenene som deltar i Brannvernuka, og som arrangerer åpen dag på brannstasjonen.

Må vi sende inn rapport eller dokumentasjon på avholdt brannøvelse?
Nei, dere trenger ikke sende inn rapporter til oss. Noen dager etter at Nasjonal brannøvelse er avsluttet, sender vi ut et elektronisk evalueringsskjema som vi ber alle deltakere svare på.

Back to top